Offentlig ettersyn av detaljplan for Solheim på Idse

Strand kommune har lagt ut forslag til ny detaljplan for Solheim på Idse til offentlig ettersyn.

 

 

 

Forslaget omfatter 12 boligtomter på gn 63/37 m.fl. på arm av Idsevegen sørøst på Idse.

Planforslag ligger til offentlig ettersyn frem til 26.03.2021.

Eventuelle merknader til forslaget må innen 26.03.2021 sendes til Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland eller e-post: postmottak@strand.kommune.no 

 

Dokumenter:

Planbeskrivelse (PDF, 815 kB)

Plankart (PDF, 366 kB)

Planbestemmelser (DOCX, 41 kB)

Illustrasjonsplan (PDF, 138 kB)

ROS-analyse (PDF, 270 kB)

Sol- og skyggeanalyse (PDF, 270 kB)

Forvaltningsutvalgets sak 5/21 (PDF, 17 kB)