Offentlig ettersyn av Detaljeplan for gang- og sykkelveg fra Solbakk til Grønnevoll, Plan 1130202004

Strand kommune legger ut plan 1130202004, detaljeplan for justering av ny gang- og sykkelveg fra Solbakk til Grønnevoll.

Planforslaget omfatter justeringer av traseen i nåværende reguleringsplan og utvidelser for å få regulert større midlertidige bygge- og anleggsområder.

 

Eventuelle uttalelser til planforslaget må innen 25.01.2021 sendes til Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland eller på e-post


Plankart 1 (PDF, 928 kB)
Plankart 2 (PDF, 2 MB)
Plankart 3 (PDF, 921 kB)
Plankart 4 (PDF, 2 MB)
Bestemmelser (PDF, 75 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 7 MB)
Rosanalyse (PDF, 2 MB)
Tiltaksvurdering for bevaring og sikring av Kveldsbeleika (PDF, 2 MB)
Registrering og tilstandsvurdering av Kveldsbeleika (PDF, 2 MB)
Merknadsbehandling (PDF, 287 kB)
Geoteknisk rapport (PDF, 8 MB)