Publisert 08.03.2010

Forslag til reguleringsplan for barnehage med mer på Fjelltunvegen (Klippen) er lagt ut til offentlig ettersyn frem til 26.04.10. Planen omfatter gn 44/734, arealet vest for Klippen, et område som foreslås endret fra boligområde til område for offentlig eller privat tjenesteyting, herunder barnehage.

Publisert 26.02.2010

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av planarbeid. Reguleringsplan for gn 53/31 og 53/311 m.fl. på Tungland.