Innføring av nytt arealplanarkiv i Strand

Bilde av planprosess i kommunen - Klikk for stort bilde

I Strand kommune har vi litt over 300 gjeldende arealplaner. De aller fleste boligfelt og næringsareal og Landbruks-, natur- og friluftsområdeområder inngår i en arealplan eller en kommuneplan.

Gjeldende arealplaner

For å finne gjeldende planer kan du bruke kart- og innsynsløsningene Kommunekart Strand og arealplaner (planregister)

arealplaner.no finner du en oversikt over alle reguleringsplaner/kommuneplaner som finnes i kommunen. Her finner du og planer som ligger på bunnen, i vannsøylen, på grunnen,  og i grunnen (tunnel).

Slik bruker du arealplaner.no:

  • Bruk søkefeltet og legg inn gårds- og bruksnummer, adresser, plannummer, plannavn eller områdenavn.
  • For planer under arbeid ligger det bare omriss av planområdet. For planer til offentlig ettersyn vil det være høringsforslaget som vises og for vedtatte planer får du opp plankart, planbestemmelser og evt andre viktige dokumenter.
  • Du vil også få opp endringer gjort på plan (mindre planendringer) planforhold til andre planer og eventuelle dispensasjoner.

Kommunekart Strand kan du også finne informasjon om hvilken reguleringsplan som gjelder for din eiendom, og søke i kartet.

Kunngjøringer av planer

Godkjente reguleringsplaner finner du her