Høring – Temaplan for kulturminne og kulturmiljø 2018-2022

Strand kommunes første kulturminneplan legges nå ut på høring. Et stort arbeid er lagt ned av en gruppe sammensatt av administrativt ansatte og historisk interesserte innbyggere i kommunen. Vi ser nå fram til å høre innspillene fra enda flere. Klikk for stort bilde

Formålet med planen er å

  • skaffe en oversikt over hvilke kulturminner vi har i kommunen
  • øke kunnskapen, oppmerksomheten og interessen for kulturminnene
  • stimulere til god og langsiktig forvaltning av kulturminneverdiene i den kommunale arealplanleggingen og øke kompetansen hos ansatte som jobber med plan- og byggesaker
  • stimulere til bevaring og istandsetting av kulturminnene
  • bidra til å sikre at flere av kulturminnene beskyttes gjennom vernebestemmelser

Kulturminneplanen skal være en temaplan for hele kommunen. Det har vært fokus på at alle bygdelag i kommunen skal være representert med ett eller flere verneverdige kulturminner.

Billedmateriale i høringsutkastet vil i stor grad bli erstattet i den endelige versjonen av planen.

 

Dokumenter


I tråd med vedtaket i Levekårsutvalget 12. juni 2018 er planen lagt ut på høring. Høringsfristen er 7. september 2018.

 

 

Innspill kan sendes via kommunens hjemmeside ved å skrive høringsuttalelse her, på e-post til postmottak@strand.kommune.no eller til Strand kommune, Postboks 115, 4126 Jørpeland. Merkes med refnr 16/1996.

 

 

Spørsmål kan rettes til kultursjef Trond Ole Paulsen på telefon 51 74 30 26 / 928 17 905 eller på e-post trond.ole.paulsen@strand.kommune.no.