Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Høring - Planstrategi Strand kommune 2020-2023

Strand kommune har lagt forslag til planstrategi 2020-2023 ut på høring, jfr. vedtak i kommunestyret 30 . september i sak KOM-082/20.

Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode utarbeide og vedta en planstrategi. Formålet med planstrategien er å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre i lys av utviklingstrekk og utfordringer kommunen står ovenfor, for å legge til rette for ønsket samfunnsutvikling.

Innspill til planstrategien kan sendes til Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland eller til postmottak@strand.kommune.no innen 19. november 2020.

 

•Planstrategi 2020-2023 pol. behandling (PDF, 279 kB)
•Forslag til planstrategi 2020-2023 (PDF, 943 kB)
•Vedlegg 1 Planoversikt - planstrategi 2020-2023 høringsutkast (PDF, 429 kB)