Høring - Plan for omsorgsbygg for eldre 2021-2024

Strand kommune har lagt forslag til plan for omsorgsbygg for eldre 2021-2024 ut på høring, jfr. vedtak i sak 30/21 i levekårsutvalget 8. juni 2021.

Innspill til planen kan sendes til Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland eller til postmottak@strand.kommune.no innen 26. juli 2021.

Plan for omsorgsbygg for eldre 2021-2024 (PDF, 436 kB)