Høring - plan for grønn mobilitet og trafikksikkerhet 2019-2029

Klikk for stort bildeDet skal være trygt, effektivt og attraktivt å ferdes for myke trafikanter i Strand. Kommunen ønsker å øke andelen innbyggere som går, sykler eller kjører kollektivt. Hva må til for at dette skal realiseres?

 

Det skal være trygt, effektivt og attraktivt å ferdes for myke trafikanter i Strand. Kommunen ønsker å øke andelen innbyggere som går, sykler eller kjører kollektivt. Hva må til for at dette skal realiseres?

Planen definerer hvordan Strand kommune skal arbeide for å realisere målene. Det inkluderer blant annet fysiske trafikksikkerhetstiltak, holdningsskapende arbeid og bedre tilrettelegging og ivaretakelse av myke trafikanter. Planen definerer også et hovedgangett og et hovednett for sykkel.

Dokumenter

I tråd med vedtak i formannskapet 21.november 2018, jfr. FOR-69/18, legges planen nå ut på høring

Høringsfristen er 8. mai 2019

Innspill kan sendes via kommunens hjemmeside ved å skrive høringsuttalelse her , på e-post til postmottak@strand.kommune.no  eller til Strand kommune, Postboks 115, 4126 Jørpeland.