Høring- ny renovasjonsforskrift for Strand, Hjelmeland og Suldal kommune

Ny renovasjonsforskrift for kommunene Strand, Hjelmeland og Suldal er lagt ut på høring.

Forskriften omhandler ny renovasjonsordning. Informasjon finner du her