Høring – Frivillighetserklæring 2019-2022

Frivillighetserklæringen representerer Strand kommunes frivillighetspolitikk og inneholder grunnleggende prinsipper og overordnede rammer for kommunens samspill med frivillig sektor.

Frivillighetserklæringen er utarbeidet av et oppgaveutvalg bestående av 5 folkevalgte og 9 innbyggere med erfaring fra frivillig arbeid i Strand kommune. Oppgaveutvalg er en dansk medvirkningsmetode. Vi ser nå frem til å høre innspill fra flere som har erfaring med frivillig arbeid i kommunen og er opptatt av gode rammebetingelser for frivillig sektor og samarbeid med kommunen.

Frivillighetserklæringen har to mål

  • Gi et fundament for et forutsigbart, langsiktig og konstruktivt samspill mellom frivillig sektor, folkevalgte og kommunen
  • Ta vare på og motivere nåværende og rekruttere nye frivillige, i alle aldre

Dokumenter


I tråd med vedtak i formannskapet 21.november 2018, jfr. FOR-68/18, legges frivillighetserklæringen ut på høring.

Høringsfristen er 24. januar 2019.

Vi ønsker at flest mulig engasjerer seg i frivillighetserklæringen i høringsperioden og er takknemlige for alle innspill. Det er spesielt ønskelig med innspill på hva Strand kommune og frivillig sektor sammen bør jobbe videre med for å fortsatt ha et godt samarbeid og gode rammebetingelser for frivillig sektor. Det kan være innspill knyttet til prioriteringer og til konkrete innspill på tiltak i frivillighetserklæringen.

Innspill kan sendes via kommunens hjemmeside ved å skrive høringsuttalelse her , eller på e-post til postmottak@strand.kommune.no  eller til Strand kommune, Postboks 115, 4126 Jørpeland. Merkes med referansenummer 17/2065.

Har du spørsmål til frivillighetserklæringen eller høringen kan du kontakte plan- og utredningsleder Fay Veronika Kristensen på epost fay@strand.kommune.no eller mobil 980 94 818.