Høring – Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Strand kommune

Godgjøringene til folkevalgte skal nå være utformet som forskrift, og publiseres på Lovdata.

Kommunestyret skal gjennomgå delegasjonsreglement og godtgjøringer til folkevalgte året etter sist kommunevalg.

Forskriften ble fremlagt på kommunestyremøte 16.12.2020, med følgende vedtak: Strand kommune legger Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Strand kommune ut på høring. Forskriften legges frem for godkjenning i kommunestyremøtet 28. april 2021.

Frist for innspill til Forskriften er satt til 25. mars 2021

 

Les forskriften her: Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Strand kommune (PDF, 29 kB)

 

Høringsuttalelser sendes til postmottak@strand.kommune.no  eller via webskjema. Ved innsending på webskjema kan saksnummer 19/154 oppgis i feltet Saksnr./refnr.