Høring - Boligsosial handlingsplan 2021-2026

Alle skal bo trivelig, trygt og godt – boligsosial handlingsplan 2021-2026 er forslag til boligsosial handlingsplan for Strand kommune. Levekårsutvalget sender nå ut planen på høring.

Formålet til planen er å planlegge hvordan Strand kommune gjennom målrettede tiltak kan legge til rette for godt boligsosialt arbeid og god utnyttelse av virkemidler og ressurser.

Hele levekårssaken inkludert utkast til plan kan leses her: sak 045/21 Levekårsutvalget 28.09.21.

Eventuelle kommentarer og høringsinnspill kan sendes til postmottak@strand.kommune.no innen 29.oktober 2021.