Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Høring av søknad om utvidelse av oppdrettsanlegg - Kalhag ved Idse

Flyfoto som viser deler av Idse og eksisterende oppdrettsanlegg - Klikk for stort bilde

 

Bremnes Seashore AS søker om tillatelse til anleggsendring på lokalitet nr. 13220 Kalhag i Strand kommune.

Det søkes om tillatelse til å utvide oppdrettsanlegget fra 4 stk. merder til 8 stk. merder (omkrets 160 m). Anlegget vil bli utvidet på nordsiden av eksisterende anlegg. Merdene vil være plassert innenfor AK-området i kommuneplanen.  

Søknaden blir behandlet av Rogaland Fylkeskommune, Næringsavdelingen, mens Strand kommune er uttaleinstans. 

Merknader til søknaden sendes til: 
Strand kommune, Pb 115, 4126 Jørpeland eller postmottak@strand.kommune.no innen 13.01.2023

Søknadsdokumenter:

Søknadskart (PDF, 7 MB)

Brev til Rogaland Fylkeskommune - Søknad om tillatelse (PDF, 171 kB)

Fjæresonekartlegging Kalhag 2019 (PDF, 2 MB)

Strømrapport 13220 Kalhag (PDF, 2 MB)

Konsekvensutredning for oppdrettslokalitet Kalhag (PDF, 3 MB)

Granskningsrapport - miljøovervåking av anleggssonen (PDF, 2 MB)

Kart - gjenfangstgarn Rogaland (PDF, 82 kB)

Kommuneplan Strand kommune - utsnitt - Kalhag (PDF, 40 kB)

Søknadsskjema - Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg (PDF, 174 kB)

Granskningsrapport - 17.06.2021 B-rapport - Miljøovervåkning av anleggssonen (PDF, 2 MB)