Høring - Alkoholpolitiske retningslinjer

Levekårsutvalget har vedtatt at «Revisjon av alkoholpolitiske retningslinjer- samordning med reglene i Stavanger kommune» skal ut på høring.
 

Levekårsutvalgets flertall vil ha en utvidelse av skjenking for klasse 3 (brennevin) til klokka 01:30.  Retningslinjene for perioden 01.07.2020 -30.06.2024 skal ellers være uforandret.

Les mer om retningslinjene her.

Høringsinnspill og kommentarer kan sendes til postmottak@strand.kommune.no innen 31.03.2023