Godkjent reguleringsplan for Krogevoll, Plan 1130201311

Klikk for stort bildeStrand kommunestyres planvedtak 15.06.2016 for reguleringsplanen for Krogevoll er godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementen

Planen omfatter inntil 17 boliger i en- og tomannsboliger og båthavn med inntil ca 50 plasser på gn 3/2 ca 1 km øst for Fiskå. Planen omfatter også eksisterende hytte, naust, friområder og landbruksområder.