Godkjent reguleringsplan for Barkved vest, plan 1130201206

Klikk for stort bildeStrand kommunestyre har godkjent reguleringsplan for Barkved vest, plan 1130201206

Planen omfatter et område på ca 15 daa vest for Spøtahaugen og nord for Ole Th. Barkvedsveg. Området er regulert til 17 tomter for eneboliger, ev. med utleiedel, samt en boligblokk med inntil 10 boliger.

 

Planen kan innen tre uker påklages til Fylkesmannen i Rogaland, jf. plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI. Eventuelle klager sendes til Strand kommune, Postboks 115, 4126 Jørpeland eller e-post.