Godkjent plan: Detaljregulering for skoleområdet på Tau og Krossvatnet - del 2 Plan 1130201906

Strand kommunestyre godkjente detaljregulering for skoleområdet på Tau og Krossvatnet – del 2, plan 1130201906, 19.06.19 i sak 050/90.

 

Strand kommunestyre godkjente detaljregulering for skoleområdet på Tau og Krossvatnet – del 2, plan 1130201906, 19.06.19 i sak 050/90.

Planområdet omfatter den delen av hovedplanen (detaljregulering for skoleområdet på Tau og Krossvatnet, plan 1130201602) som ble tatt ut ved sluttbehandlingen.

Administrasjonen vil videre innlemme godkjent plan (del 2) i hovedplanen.

Hensikten med å ta ut sørlig ende av planområdet var for å vurdere om gangtraseen rundt vannet i sørlig ende, skulle vurderes lagt over bro istedenfor langsmed land. I henhold til vedtak opprettholdes gangtraséen rundt Krossvatnet på land, slik som foreslått ved 1. gangsbehandling av hovedplanen.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 11.09.19

Eventuelle klage sendes til Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland.

E-post: postmottak@strand.kommune.no

Saksframlegg med vedlegg til sluttbehandlingen: