Godkjent plan: Detaljregulering for skoleområdet Jørpeland Plan 1130201510

Klikk for stort bildeStrand kommunestyre har godkjent detaljregulering for skoleområdet Jørpeland, plan 113020510, 07.11.18, i sak 057/18.

Planområdet omfatter eksisterende skoleområde med idrettsanlegg og parkering. Tilgrensende travbane og del av friområde ble ved sluttbehandling tatt ut av planområdet.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en samlet plan for:

  • Plassering av ca. 2000 nye m2 på Resahaugen skole
  • Plassering av ca. 700 nye m2 Jørpeland ungdomsskole
  • Trafikale forhold som atkomst og parkering
  • Flerbrukshall/idrett
  • Nye Fjelltun skole


Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 10.12.18.

Eventuell klage sendes til Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland.
E-post: