Godkjent plan: Detaljregulering for felt S4 Jørpeland sentrum, plan 1130201606

Klikk for stort bildeKlikk for stort bildeStrand kommunestyre godkjente detaljregulering for felt S4 Jørpeland sentrum, plan 1130201606, 20.02.19 i sak 002/19.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for næring/forretning og bolig med tilhørende funksjoner, samt tilhørende atkomstveger.

Det legges til rette for oppføring av et sammenhengende handelsenter i to etasjer, over parkeringskjeller, med tre boligblokker over med total byggehøyde fra fire til åtte etasjer. Totalt er det planlagt 54 boenheter.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 27.03.19

Eventuelle klage sendes til Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland.
E-post: postmottak@strand.kommune.no.