Godkjent kommunedelplan for RV13 rassikring Melkeråna - Årdal (Tunnel fra Tysdalsvatnet til Årdal)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har stadfestet Strand og Hjelmeland sine kommunestyrevedtak om kommunedelplan for lang tunnel mellom Tysdalsvatnet og Årdal.

Ca. 800 meter av tunnel ligger i Strand kommune. Vedlagt ligger plankart og planbestemmelser

 

og