Godkjent detaljregulering for Storevikhammeren

Godkjent detaljregulering 1130201502 Storevikhammeren.

Strand kommune har godkjent reguleringsplan for inntil 34 boliger på Gnr 53 Bnr 180 mellom Ryfylkevegen og Jøssangvegen.

 

 

Planvedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen tre uker. Eventuell klage sendes til Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland. E-post: postmottak@strand.kommune.no