Godkjent detaljregulering for Kvalvåg hyttefelt, plan 1130201412

Klikk for stort bildeStrand kommunestyre har godkjent detaljregulering for Kvalvåg hyttefelt, plan 1130201412.

Planen omfatter deler av området mellom Kvalvågvegen og Idsevegen og omfatter 12 nye hytter i tillegg til den eksisterende bebyggelse. I tillegg omfatter planen bl.a. båthavn, brygger, naust, parkering og friluftsområder.

 

Planvedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen tre uker. Eventuelle klager sendes til Strand kommune, Postboks 115, 4126 Jørpeland eller på e-post