Godkjent detaljregulering for fritidsboliger mm gn 14/15 m fl, plan 1130201605

Strand kommunestyre har godkjent detaljplan for fritidsboliger og boliger mm ved Vostervatnet.

Planen omfatter et område mellom Vostervatnet og Seldalvegen sør for Fiskåvegen. Planen inneholder bl.a. 25 fritidsboliger, herav 7 eksisterende, og 4 boliger, herav 3 eksisterende i tillegg til naust, friluftsområder og landbruksområder.

 

Planen kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen tre uker. Eventuelle klager sendes til Strand kommune, e-post