Godkjent detaljregulering for Flor og Fjære, plan 1130201605

Klikk for stort bilde Plan 1130201803 detaljplan for Flor og Fjære på Sør-Hidle er godkjent av Strand kommunestyre.

Planen omfatter i hovedsak Flor og Fjære sitt anlegg og legger til rette for en utvidelse av den nåværende virksomhet, herunder plass for drivhus, overnattingsenheter og serveringstilbud.

 

Planvedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen tre uker. Eventuell klage sendes til Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland. E-post