Godkjent detaljregulering for Ådnanes, plan 1130201411

Plan 1130201411 Detaljregulering for Ådnanes er godkjent av Strand kommunestyre.

 

 

 

 

 

 

Planen omfatter hytteområdet på Ådnanes hvor det er nå er regulert for 61 fritidsboliger, en bolig og et gardshus i tillegg til landbruksområder, friluftsområder og småbåtanlegg mm.

Planvedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen tre uker. Eventuell klage sendes til Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland. E-post