Godkjent detaljplan - Plan 1130201501 Tau sentrum vest

Strand kommunestyre har godkjent ovennevnte detaljplan på Tau den 16.12.2015 i sak 077/15.

Klikk for stort bilde

Planen tilrettelegger for et urbant område med kombinasjon av sentrumsformål og bolig i den vestre delen av Tau sentrum. Samtidig legges det opp til å endre utforming av tilgrensende, regulert vegsystem som mellom annet innebærer at rundkjøring erstattes med T-kryss.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 10.3.2016.

Eventuell klages sendes til Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland,
e-post: postmottak@strand.kommune.no, eller ved å bruke elektronisk skjema. Nærmere orientering om klage finnes på vedlagte skjema. (PDF, 30 kB)

Vedlagt er godkjente planbestemmelser og godkjent plankart, samt lenke til kommunestyrebehandlingen med planbeskrivelse og andre vedlegg. Dette kan også sendes på forespørsel.