Publisert 23.01.2015

Strand kommune har godkjent detaljplan 1130201307 Skallstøperiet område 1. Planen omfatter tilrettelegging for 1 nytt forretningsbygg med tilhørende veg og anlegg.

Publisert 23.01.2015

Strand kommune har godkjent detaljplan 1130201307 Skallstøperiet område 1. Planen omfatter tilrettelegging for 1 nytt forretningsbygg med tilhørende veg og anlegg.

Publisert 23.01.2015

 Strand kommune har godkjent detaljplan for barnehage i Bekkevegen med tilhørende anlegg.

Publisert 23.01.2015

 Strand kommune har godkjent detaljplan for barnehage i Bekkevegen med tilhørende anlegg.

Publisert 14.10.2014

 Planen omfatter et tidligere regulert hytteområde hvor det er regulert inn 10 nye hytter.

Publisert 14.10.2014

 Planen omfatter et tidligere regulert hytteområde hvor det er regulert inn 10 nye hytter.

Publisert 06.08.2014

Planen omfatter ny veg fra Tanganevegen vest på Idse til en rekke eksisterende hytteeiendommer.

 

 

Publisert 06.08.2014

Planen omfatter ny veg fra Tanganevegen vest på Idse til en rekke eksisterende hytteeiendommer.

 

 

Publisert 06.08.2014

Planen omfatter 4 eksisterende hytter i tillegg til 4 nye hytter med tilhørende adkomst og parkering.

 

Publisert 06.08.2014

Planen omfatter 4 eksisterende hytter i tillegg til 4 nye hytter med tilhørende adkomst og parkering.

 

Publisert 06.08.2014

Planen omfatter 16 nye hytter i tillegg til de tidligere regulerte, i alt 49 hytter. Planen omfatter også utvidelse av eksisterende båthavner og parkeringsområder.

Publisert 06.08.2014

Planen omfatter 16 nye hytter i tillegg til de tidligere regulerte, i alt 49 hytter. Planen omfatter også utvidelse av eksisterende båthavner og parkeringsområder.

Publisert 06.08.2014

Planen omfatter et større boligområde nord for Tau hvor den fastlegger de overordnede rammene for bygging av opp mot 550 boliger avhengig av fremtidige detaljplaner. Planen omfatter også et mindre område som er detaljert for 42 boliger samt arealer for skole og barnehage, friområder med mer.

 

Publisert 06.08.2014

Planen omfatter et større boligområde nord for Tau hvor den fastlegger de overordnede rammene for bygging av opp mot 550 boliger avhengig av fremtidige detaljplaner. Planen omfatter også et mindre område som er detaljert for 42 boliger samt arealer for skole og barnehage, friområder med mer.

 

Publisert 05.08.2014

Godkjent detaljplan for industriområde i Tauvågen

Planen omfatter området for settefiskanlegget på gn 17/2 inklusiv en del av havneområdet i Tauvågen. Planen omfatter også deler av tilgrensende båthavn og adkomstveg med mer. Planen åpner for en sterkere utbygging av industriområdet enn dagens anlegg.

 

 

 

Publisert 05.08.2014

Godkjent detaljplan for industriområde i Tauvågen

Planen omfatter området for settefiskanlegget på gn 17/2 inklusiv en del av havneområdet i Tauvågen. Planen omfatter også deler av tilgrensende båthavn og adkomstveg med mer. Planen åpner for en sterkere utbygging av industriområdet enn dagens anlegg.

 

 

 

Publisert 21.10.2013

Strand kommune har godkjent reguleringsplan for Kaibakken på Tau etter ny 2.gangs behandling.  

Publisert 21.10.2013

Strand kommune har godkjent reguleringsplan for Kaibakken på Tau etter ny 2.gangs behandling.  

Publisert 08.10.2013

12-8 Blåbærhagen

Strand kommune har godkjent reguleringsplan for Blåbærhagen i Seljevegen på Tau. Planen omfatter et boligområde på gn 31/185 m.fl. hvor det er regulert 9 eneboliger i tillegg til den eksisterende.

 

 

Publisert 08.10.2013

12-8 Blåbærhagen

Strand kommune har godkjent reguleringsplan for Blåbærhagen i Seljevegen på Tau. Planen omfatter et boligområde på gn 31/185 m.fl. hvor det er regulert 9 eneboliger i tillegg til den eksisterende.