Godkjent reguleringsplan for kryss rv 13 - Ryfylkevegen 1177-1195, Barka

Eksisterende kryss til eiendommene Ryfylkevegen 1177-1195 er planlagt utvidet for bl.a. å gi adkomst til nytt boligområde.