Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

AKVAKULTURANLEGG – Kjølevikneset, Fognafjorden

Mowi ASA søkjer om løyve jf akvakulturloven til etablering av ny oppdrettslokalitet for produksjon av laks ved Kjølevikneset i Fognafjorden.

Omsøkt volum er på 3120 tonn maksimal tillatt biomasse. Overflateanlegget vil bestå av 5 ringer på en rekke med en lekter i den østre enden på areal i tråd med avsett akvakulturområde i kommuneplanen.

Konsesjonsbehandlinga blir føreteke av Rogaland Fylkeskommune, Næringsavdelingen.

Kommunen er uttaleinstans etter plan-og bygninglova til konsesjonssaka.

 

Søknadsdokumenta inkl kartutsnitt finn du her:

Søknad Kjølevikneset (PDF, 2 MB)

Rapport Kjølevikneset (PDF, 3 MB)

Kart illustrasjon Kjølevikneset (PDF, 571 kB)

Merknader til søknaden rettast til:

Strand kommune, Pb 115, 4126 Jørpeland eller på e-post innen 25.07.2020.

 

Plan-og forvaltning

Strand kommune.