1130201401 Detaljregulering for Fiskå industriområde - offentlig ettersyn

 Detaljregulering for Fiskå industriområde er lagt ut til offentlig høring.Klikk for stort bilde

 

Planområdet består av det nåværende regulerte industriområde ved Fiskå Mølle med en vesentlig utvidelse mot nordvest mellom Fiskåvegen og sjøen og med en større utfylling i sjøen. Regulert industriområde vil tilnærmet dobles og ha mulighet for en kailinje på ca 400 m. I nytt industriområde er det åpnet for ny industrivirksomhet, siloanlegg og større bygningshøyder enn i dagens plan. Eksisterende boliger langs Fiskåvegen inngår i planen som boligformål. Hele industriområdet vil planeres på kainivå og all adkomst vil skje fra dagens anlegg.

 

Eventuelle merknader sendes innen 30.03.15 til Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland eller på e-post: postmottak@strand.kommune.no eller som elektronisk høringsuttalelse