Elevane frå nordsida av Lysefjorden vil høyra til Strand kommune frå 1. januar 2020, og dei vil få skule på Jørpeland som sin nærskule.

Fylkesmannen i Rogaland, Kartverket, Strand kommune, Forsand kommune og Nye Sandnes kommune hadde møte  4. februar 2019 om grensejustering.

Fylkesmannen i Rogaland, Kartverket, Strand kommune, Forsand kommune og Nye Sandnes kommune hadde møte  16. januar 2019 om grensejustering.

Strand kommune hadde møte med Fylkesmannen i Rogaland 19.12.2018 i forbindelse med grensejustering mellom Strand og Forsand.

Etter å ha mottatt melding om grensejustering fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10.12.2018, sendte rådmannen i Strand ut følgende pressemelding:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet informerte i brev av 10. desember 2018 om at kommunegrensa mellom kommunene Forsand og Strand blir justert slik at områdene nord for Lysefjorden blir flytta til Strand kommune.