Eldrerådet

Eldrerådet er et lovpålagt, rådgivende organ som kan uttale seg i alle kommunale saker som angår eldre.

Rådet kan ta opp saker som berører eldre og skal bistå kommunen i saker hvor det er særlig påkrevd med kunnskap om eldres spesielle behov. I saker av prinsipiell interesse skal rådet få uttale seg på det forberedende stadium av saksbehandlingen.

Eldrerådet har møter seks ganger i året. Møtene avholdes i politisk møterom, Rådhuset på Jørpeland. Tidspunkt for møter, sakskart og protokoller finner du her

Eldrerådet består av fem representanter med personlige vararepresentanter. Kommunestyret oppnevner to representanter og pensjonistforeningene de øvrige tre.

Eldreådet har følgende representanter pr. 2017:
Kåre Skår, V, leder
Ingrid Larsen Skår, AP
Helga Christensen, Strand Veteranforening
Karl Johan Eie, Strand Pensjonistlag, nestleder
Oskar Eie, Jørpeland Pensjonistforening

Personlige vararepresentanter:
Anne-Lise Romsøe Landa, H (vara for Kåre Skår)
Sverre Sørskår, AP (vara for Ingrid Larsen Skår)
Bjørg Olsen (vara for Helga Christensen)
Olav Tjøstheim (vara for Karl Johan Eie)
Gunnbjørg Helland (vara for Oskar Eie)

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Politisk sekretariat
Leder: Geir Bolme Besøksadresse: Rådhusgt 2a
Boks 115, 4126 Jørpeland
E-post : geir.bolme@strand.kommune.no
Telefon
: 51743004

Faks
: 51743001
Mobil
: 97585565