Velkommen til Strand

Velkommen til Strand

Strand kommune er en god kommune å bo i med nydelig natur og et allsidig sosialt og kulturelt liv. Vi har bra barnehagedekning og godt utbygd skoletilbud. De eldre i kommunen som trenger omsorg får også et godt tilbud.

Fakta

Med sine 13.474 innbyggere (4. kvartal 2022-tall) er Strand den største kommunen i Ryfylke. Kommunen er 279 km2 i utstrekning, ligger på fastlandet ca. 2 mil nord-øst for Stavanger og har god kommunikasjon til Stavanger. Den 30.12 2019 ble det åpnet ferjefri forbindelse til Stavanger -  gjennom verdens lengste undersjøiske biltunnel Ryfast. I dag pendler rundt 1000 mennesker daglig fra Strand til sin arbeidsplass i Stavangerområdet. Strand kommune har hatt en jevn befolkningsvekst de siste åra. Hovedsenteret i kommunen er Jørpeland, som fikk bystatus i 1998. Her bor i overkant av 7000 mennesker. Tau er det andre senteret, med over 3000 innbyggere.

Kommunen kan tilby vakker natur med både fjell og sjø, attraktive boligtomter og et rikt sosialt og kulturelt liv. Det er et godt utbygde offentlige tilbud både innen skole, kultur og omsorg.

Vi har barneskoler på Jørpeland, Tau og Fiskå samt ungdomsskoler på Jørpeland og Tau. På Tau ble det bygget ny barneskole i 2019, på Jørpeland åpnet nye Fjelltun barneskole høsten 2022.  Strand Videregående skole på Tau har mange attraktive linjer. Barnehager finnes på Jørpeland, Tau og Fiskå. De siste åra har det vært en omfattende utbygging av barnehager og vi har etterhvert fått en god barnehagedekning. 

Eldreomsorg

Vi har Jonsokberget Bo- og aktivitetssenter på Jørpeland og Tautunet bo- og aktivitetssenter på Tau. Det er flere bofelleskap innen PUH og allerede planlagt flere boliger. Strand psykiatriske senter er etablert på Jørpeland (Jonsokberget) og det er bygget flere boliger for personer med psykiske lidelser i nærheten av dette senteret. Legesenter finnes på Tau og Jørpeland. 

Kulturlivet

er stort og allsidig med over 160 forskjellige lag og organisasjoner. Flotte idrettsanlegg, herunder Rogalands største innendørs fotballhall på Tau og ny flerbrukshall på Jørpeland, samt kino, bibliotek og kulturhus. Sommer som vinter byr kommunen og distriktet rundt på storslagne natur- og fritidsopplevelser. Mulighetene er mange både på sjø og til lands. Det er bl.a. etablert en flott golfbane på Jøssang.

INDUSTRI

Stålverket ble etablert på Jørpeland rundt 1909 og var i mange år en svært stabil og god arbeidsplass for de fleste innbyggerne i Strand. På det meste hadde stålverket rundt 1200 ansatte. Bedriften gikk konkurs i 1978, men er siden reetablert og har i dag navnet Stavanger Steel AS. Det er etablert flere små mekaniske verksteder rundt i kommunen som har oppdrag fra stålverket. Fiskå Mølle A/S på Fiskå er en annen stor industriarbeidsplass i Strand. Bedriften har hatt en meget bra utvikling de senere åra. Det foreligger planer for en betydelig utbygging i nærmeste fremtid. Av andre viktige industriarbeidsplasser i Strand kan nevnes Comrod  og Vestkorn på Tau, NorStone, WestControl, Electrocompaniet, Årdal Mekaniske Verksted og Tau Mekaniske Verksted i Nordmarka samt Rush Engineering på Jørpeland.

HANDEL OG SERVICE

Handels- og servicenæringen har hatt en rivende utvikling i de senere år - både i og utenfor hovedsenteret Jørpeland. Jørpeland har det største handelssenteret i Ryfylke. Ryfylkebyen Jørpeland er en interesseforening for handels- og servicenæringen på Jørpeland og jobber aktivt med markedsføring, tilgjengelighet og oppgradering av sentrum. Jørpeland sentrum skal være en møteplass der kultur og handel er viktige elementer.

BYUTVIKLING

Folkeliv og aktiviteter står sentralt i forslagene til hvordan Vågen på Jørpeland skal se ut i fremtiden. Det gamle sentrum av Jørpeland skal utvikles og smeltes sammen med det eksisterende sentrum. De bymessige kvalitetene omkring bomiljø, næring og handel skal forsterkes og Vågen skal utvikles til et tyngdepunkt for kultur og opplevelse.

JORD- OG SKOGBRUK

Strand kommune er også en jordbrukskommune, og det gjenspeiler seg ved at vi har små bygdemiljø rundt omkring i kommunen, med godt bomiljø og rikt organisasjonsliv. Kommunen har 200 aktive bruk som sysselsetter omtrent 250 årsverk. Kommunen har 60.000 dekar produktiv skog. Strand er også størst i landet når det gjelder produksjon av juletrær.

TURISME

Strand kommune er en spennende kommune med nærhet til både skog, fjell, sjø og by. Ut fra sin sentrale beliggenhet i Rogaland og nær Preikestolen, må Strand kunne regnes som en vesentlig reiselivkommune. Dette kommer også til syne i den massive satsingen som er gjort på reiselivsfronten i kommunen de siste åra.

En kan overnatte på Lilland Hotell på Tau, Verkshotellet på Jørpeland eller i Preikestolhytta. Preikestolhytta eies av Stavanger Turistforening, og ligger ved Refsvatnet, innfallsporten til Preikestolen. Vi har også fine campingplasser: Vatne Camping på Vatne og Preikestolen Camping på Jøssang. Hamrane hyttefelt i Bjørheimsbygd tilbyr 7 velutstyrte hytter til leie.

Artikkelliste