Velkommen til Strand

Irene Heng Lauvsnes - Klikk for stort bildeIrene Heng Lauvsnes Strand kommune er en god kommune å bo i med nydelig natur og et allsidig sosialt og kulturelt liv. Vi har bra barnehagedekning og godt utbygd skoletilbud. De eldre i kommunen som trenger omsorg får også et godt tilbud.

Med sine 13.029 innbyggere er Strand pr. 2020 den største kommunen i Ryfylke. Kommunen er 279 km2 i utstrekning, ligger på fastlandet ca. 2 mil nord-øst for Stavanger og har god kommunikasjon til Stavanger. Den 30.12 2019 ble det åpnet ferjefri forbindelse til Stavanger -  gjennom verdens lengste undersjøiske biltunnel Ryfast. I dag pendler rundt 1000 mennesker daglig fra Strand til sin arbeidsplass i Stavangerområdet. Strand kommune har hatt en jevn befolkningsvekst de siste åra. Hovedsenteret i kommunen er Jørpeland, som fikk bystatus i 1998. Her bor i overkant av 7000 mennesker. Tau er det andre senteret, med over 3000 innbyggere.

Fossen om høsten - Klikk for stort bildeJørpelandsvassdraget

 

Kommunen kan tilby vakker natur med både fjell og sjø, attraktive boligtomter og et rikt sosialt og kulturelt liv. Det er et godt utbygde offentlige tilbud både innen skole, kultur og omsorg.

 

Vi har barneskoler på Jørpeland, Tau og Fiskå samt ungdomsskoler på Jørpeland og Tau. Strand Videregående skole på Tau har mange attraktive linjer. Barnehager finnes på Jørpeland, Tau og Fiskå. De siste par åra har det vært en omfattende utbygging av barnehager og vi har etterhvert fått en god barnehagedekning.

 

Innen eldreomsorgen har vi Jonsokberget Bo- og aktivitetssenter på Jørpeland og Tautunet Bo- og aktivitetsenter på Tau. Det er  flere bofelleskap innen PUH og allerede planlagt flere boliger. Strand psykatriske senter er etablert på Jørpeland (Jonsokberget) og det er bygget flere boliger for personer med psykiske lidelser i nærheten av dette senteret. Legesentra har vi på Tau og Jørpeland.

 

Kulturlivet er stort og allsidig med over 160 forskjellige lag og organisasjoner, flotte idrettsanlegg, herunder Rogalands største innendørs fotballhall på Tau, kino, bibliotek og kulturhus. Sommer som vinter byr kommunen og distriktet rundt på storslagne natur- og fritidsopplevelser. Mulighetene er mange både på sjø og til lands. Det er bl.a. etablert en flott golfbane på Jøssang.

 

INDUSTRI Stålverket ble etablert på Jørpeland rundt 1909 og var i mange år en svært stabil og ogd arbeidsplass for de fleste innbyggerne i Strand. På det meste hadde stålverket rundt 1200 ansatte. Bedriften gikk konkurs i 1978, men er siden reetablert og har i dag navnet Stavanger Steel AS. Det er forøvrig etablert flere små mekaniske verksteder rundt i kommunen som har oppdrag fra stålverket. Fiskå Mølle A/S på Fiskå er en annen stor industriarbeidsplass i Strand. Bedriften har hatt en meget bra utvikling de senere åra. Det foreligger planer for en betydelig utbygging i nærmeste fremtid. Av andre viktige industriarbeidsplasser i Strand kan nevnes Comrod  og Vestkorn på Tau, NorStone, WestControl, Electrocompaniet, Årdal Mekaniske Verksted og Tau Mekaniske Verksted i Nordmarka samt Rush Engineering på Jørpeland.

golf - Klikk for stort bildePreikestolen golfklubb

HANDEL OG SERVICE Handels- og servicenæringen har hatt en rivende utvikling i de senere år - både i og utenfor hovedsenteret Jørpeland. Jørpeland har det største handelssenteret i Ryfylke. Ryfylkebyen Jørpeland er en interesseforening for handels- og servicenæringen på Jørpeland og jobber aktivt med markedsføring, tilgjengelighet og oppgradering av sentrum. Jørpeland sentrum skal være en møteplass der kultur og handel er viktige elementer.

 

BYUTVIKLING Folkeliv og aktiviteter står sentralt i forslagene til hvordan Vågen på Jørpeland skal se ut i fremtiden. Det gamle sentrum av Jørpeland skal utvikles og smeltes sammen med det eksisterende sentrum. De bymessige kvalitetene omkring bomiljø, næring og handel skal forsterkes og Vågen skal utvikles til et tyngdepunkt for kultur og opplevelse.

Stålverket - Klikk for stort bildeJørpeland

 

JORD- OG SKOGBRUK Strand kommune er også en jordbrukskommune, og det gjenspeiler seg ved at vi har små bygdemiljø rundt omkring i kommunen, med godt bomiljø og rikt organisasjonsliv. Kommunen har 200 aktive bruk som sysselsetter omtrent 250 årsverk. Kommunen har 60.000 dekar produktiv skog. Strand er også størst i landet når det gjelder produksjon av juletrær.

 

TURISME Strand kommune er en spennende kommune med nærhet til både skog, fjell, sjø og by. Ut fra sin sentrale beliggenhet i Rogaland og nær Preikestolen, må Strand kunne regnes som en vesentlig reiselivkommune. Dette kommer også til syne i den massive satsingen som er gjort på reiselivsfronten i kommunen de siste åra.

 

En kan overnatte på Lilland Hotell på Tau, Verkshotellet på Jørpeland eller Preikestolhytta. Preikestolhytta eies av Stavanger Turistforening, og ligger ved Reftsvatnet, innfallsporten til Preikestolen. Vi har også fine campingplasser: Vatne Camping på Vatne og Preikestolen Camping på Jøssang. Hamrane hyttefelt i Bjørheimsbygd tilbyr 7 velutstyrte hytter til leie.