Ryfylke læringssenter

OPPLÆRING FOR VOKSNE

Vi tilbyr:

 • Norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne innvandrere
 • Grunnskoleopplæring for voksne
 • Spesialundervisning for voksne

Ryfylke Læringssenter holder til i lyse og trivelige lokaler i 2. etasje i Verksgården, midt i Jørpeland sentrum. Vi er 25 ansatte.

Du er velkommen til opplæring hos oss, ta kontakt med skolen for oppmelding, kontaktinformasjon finner du i boksene til høyre på denne siden.

 

NORSKPRØVEN VÅR 2020

Informasjon om norskprøven finner du på denne siden.

 

Skoleåret 2019 - 2020 har vi følgende opplæringstilbud:

 

OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

 • Voksne innvandrere som ønsker kurs i norsk og samfunnskunnskap

 

GRUNNSKOLE / FVO

 • Voksne med behov for grunnleggende ferdigheter i ett eller flere av fagene:
  norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag.

 

Undervisninga vil bli tilrettelagt for den enkelte.

 

SPESIALUNDERVISNING

 • Voksne med lese-/skrivevansker
 • Voksne med andre spesielle lærevansker
 • Voksne med behov for rehabilitering etter sykdom eller skade (afasi, logopedi, synspedagogikk etc.
 • Voksne med psykiske vansker
 • Voksne med nedsatt psykisk funksjonsevne

Undervisningen vil bli gitt individuelt eller i gruppe og tilpasset deltakers nivå og behov.

Aslaug Elin Straume Kleven
Rektor Ryfylke Læringssenter
E-post
Telefon 51 74 29 22

Adresse

Besøksadresse:
Rådhusgaten 26

Telefon 51 74 29 20
Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post: rl@strand.kommune.no

Kart