Klokere av musikkundervisning

Musikk gjør oss klokere viser forskning. Bl.a ser det ut som at det å spille et instrument også forbedrer innsatsen i skolefag generelt. Albert Einstein var et eksempel på dette.

Musikk er ikke bare godt for ørene, men også for hjernen. Ny forskning viser at hjernesentre vokser hvis vi allerede som barn begynner
å spille et instrument. Jo mer barnet spiller, desto klokere blir det.

Som barn klarte Albert Einstein seg så dårlig på skolen at lærerne rådet foreldrene til å sette ham i lære istedet. Moren nektet imidlertid å følge rådet, og istedet kjøpte hun en fiolin til ham, og Albert Einstein øvde flittig. Etter hvert som han ble flinkere å spille, ble han også flinkere på skolen. Til slutt var han en av de dyktigste elevene skolen noen gang hadde hatt. Selv mente Albert Einstein at fiolinen var årsaken til at han utviklet høy intelligens og bl.a. tenkte ut relativitetsteorien.

Illustrert Vitenskap nr.7/2004, side 44-49