Klokere av musikkundervisning

Musikk gjør oss klokere viser forskning. Bl.a ser det ut som at det å spille et instrument også forbedrer innsatsen i skolefag generelt. Albert Einstein var et eksempel på dette.