Strand kulturskole

Strand kulturskole gir barn og ungdom i Strand opplæring i musikk, dans, teater, tegning/maling m.m. Skolen har ca 530 elevplasser og 12 lærere. Rektor i kulturskolen er Synnøve Keilegavlen Nygård.

Søknadsfrist for det årlige hovedopptaket er 15.mai, søknader etter dette blir fortløpende registrert og vurdert.
Les mer om tilbudene og søk om plass på kulturskolens hjemmeside

http://www.minskole.no/strandk

tlf.: 51743037

e-post  kulturskolen@strand.kommune.no

Publisert 23.04.2010

Gå til kulturskulen si heimeside:

http://www.minskole.no/strandk

Publisert 22.02.2009
Fløytelev 2006

Musikk gjør oss klokere viser forskning. Bl.a ser det ut som at det å spille et instrument også forbedrer innsatsen i skolefag generelt. Albert Einstein var et eksempel på dette.

Synnøve K Nygård
E-post
Telefon 51 74 30 37