HVIS DU ER...

Kommunen har samlet en del informasjon som er tematisert mot ulike brukergrupper i kommunen.

Du vil på disse sidene finne informasjon som er rettet mot følgende brukergrupper:

  • Innbyggere som er interessert i bøker
  • Nye innbyggere
  • Kulturinteresserte innbyggere
  • Innbyggere som har barn
  • Yngre innbyggere