Barnehagetilbudet i Strand

I Strand kommune har vi et barnehagetilbud med 4 kommunale og 6 private barnehager.

IMG_5911.jpg - Klikk for stort bilde

Kommunale barnehager:

  • Nordre Strand oppvekstsenter, Eikehaugen barnehage, på Fiskå
  • Bekkevegen barnehage, på Jørpeland
  • Førland barnehage, på Jørpeland
  • Jørpeland barnehage, på Jørpeland

De kommunale barnehagene eies og drives av Strand kommune.

 

Private barnehager:

  • Barnas Kulturhage, på Jørpeland
  • Bikubå barnehage BA, på Jørpeland
  • Fjeldebakkane barnehage, på Jørpeland
  • Fjordsyn barnehage , på Tau
  • Rødlandsmyrå barnehage, på Tau
  • Espira Tau barnehage, på Tau

De private barnehagene eies av ulike private aktører som driver barnehagene ut fra ulike formål.

For nærmere informasjon om de ulike barnehagene se i menyene på siden.

 

Kommunen samordner opptaket av barn i kommunale og private barnehager. Opplysninger om barnehagene, plasstype, priser etc. finner du her på hjemmesiden vår. Det søkes elektronisk fra Oppvekstportalen. Søknader som er kommet inn etter frist vil ikke bli behandlet ved hovedopptaket.

 

Hovedopptaket skjer i perioden februar - juni hvert år. Søknadsfristen er 15. februar. Ellers i året foretas opptak etter hvert som plasser blir ledige.

 

Styrerne i de enkelte kommunale - og ikke-kommunale barnehagene fungerer og som opptaksnemnd for barnehagene sammen med en representant fra kommunens administrasjon. Denne gruppa har og en felles samhandlingsarena, lederforum, med månedlige møter sammen med representant fra kommunens administrasjon. Det blir i denne gruppa utarbeidet felles og forpliktende kommunal kompetansehevingsplan i tråd med sentrale nasjonale føringer og kommunale prioriteringer. I gruppa samhandles og samarbeides det ellers om aktuelle barnehagespørsmål.

 

Barnehageloven bestemmer at kommunen skal gi veiledning samt påse at alle barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Kommunen som barnehagemyndighet skal føre tilsyn med kommunale - og ikke-kommunale (private) barnehager. Kommunen er også godkjenningsmyndighet.

 

Kommunen fører tilsyn for å påse at lover og forskrifter etterleves i de ulike barnehagene for å sikre kvaliteten i de ulike barnehagene.

Fant du det du lette etter?
Arild Tid Johannessen

Arild Tid Johannessen

Barnehagekonsulent
Telefon : 51743064
E-post :  

 

Kontakt

Rådhuset

Besøksadresse: Rådhusgt 2 Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : postmottak@strand.kommune.no
Telefon
: 5174 3000

Org.nr.
: 964978751
Åpningstid
: Rådhuset (08-15)

Se også