Type varsel

Varsleren velger selv hva slags type varsel som skal sendes. 

Eksempler på varsel kan være:

  • Bestikkelser eller ulovlige provisjoner
  • Upassende gaver eller bonuser
  • Brudd på anskaffelsesregler
  • Brudd på taushetsplikt
  • Myndighetsmisbruk
  • Mobbing, trakassering eller diskriminering
  • Forhold som påvirker liv og helse
  • Mangelfulle sikringstiltak