Om Strand kommune sin varslingsordning

 

Strand kommune arbeider aktivt for en nulltoleranse mot kritikkverdige forhold. Kommunen har derfor etablert en sentral varslingsordning.

 

Varslingsordningen skal fange opp varsel både fra brukere, leverandører, publikum og kommunens egne ansatte. Det kan for eksempel varsles om korrupsjon, svindel, misligheter, Økonomiske lovbrudd, brudd på etiske retningslinjer, HMS-regler og annet.

 

Formålet med varslingsordningen er å opprettholde tilliten til at kommunen kan og vil rydde opp i uønskede forhold. Det oppfordres til at alle som vet om eller kjenner til uønskede forhold, varsler Strand kommune.

 

Varslingsordningen er trygg for alle som varsler, både for dem som ønsker å oppgi navn, og for dem som varsler anonymt. Det skal også være et vern for den det varsles om.