Ofte stilte spørsmål om varslingsordningen

Spørsmål og svar om varslingsordningen

Hva er varsling?

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er brudd på lovregler, brudd på interne regler eller brudd på etiske normer.

Er varsling positivt?

Varsling er bra både for Strand kommune og for samfunnet fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp. Strand kommune oppfordrer derfor til varsling.

Hvem kan varsle?

Alle som ønsker det kan varsle, for eksempel privatpersoner, brukere av kommunens tjenester, leverandører, organisasjoner og kommunens egne ansatte.

Hvordan varsler jeg?

Saken og situasjonen avgjør hvordan du vil varsle og til hvilken instans.

Du kan bruke kommunens elektroniske skjema (hele døgnet), eller telefon til personalsjefen på 51743114.

 


Brev kan sendes til:

Strand kommune
Att. varslingssekretariatet
Postboks 115
4126 Jørpeland


NB! Av sikkerhetsmessige grunner ønsker Strand kommune at du ikke bruker e-post

Kan jeg bruke e-post?

Av sikkerhetsgrunner ønsker vi ikke at du bruker e-post. Strand  kommune vil være sikker på at alle som varsler når fram med sitt varsel til rett instans. Varslere som velger å være anonyme, skal heller ikke risikere å bli identifisert.

Kan jeg sende rekommandert brev?

Som varsler avgjør du selv om om du ønsker å sende brevet rekommandert. Varslingsmottaket følger lovverket for mottak og behandling av alle typer brev.

Kan varsel fra PC spores?

Vær bevisst på de sikkerhets- og tilgangsordninger som gjelder for den PC-en/lap top-en du sender varselet fra.

Kan jeg være anonym?

Alle som varsler kan være anonyme. Du kan være trygg på at identiteten din ikke vil bli avslørt. Om du velger å være anonym eller å tilkjennegi din identitet, vil kommunen ivareta alle hensyn til lover og regler for saksbehandling.

Hvordan får jeg vite status for varselet mitt?

Har du sendt inn et varsel via nettet, kan du følge med på status for varselet ditt ved å bruke referansenummeret du har fått oppgitt. Du kan også ta kontakt med varslingssekretariatet direkte for informasjon. ønsker du å gi tilleggsinformasjon til vareslet du har gitt, gjør du det på samme måte som beskrevet over.

Når får jeg svar på varselet mitt?

Du skal få svar innen 14 dager om at kommunen har mottatt varselet. Hvis du bruker det elektroniske skjemaet, får du en kvittering om at varselet er mottatt.

 

Selve behandlingen av varselet tar lenger tid. Dette vil du få informasjon om.

Har jeg rett til innsyn?

Både varsleren og de det varsles om har i utgangspunktet rett til innsyn i personopplysningene som angår dem i forbindelse med varelset. Som mottaker av et varsel, må Strand kommune likevel i hvert enkelt tilfelle vurdere om det skal gis unntak fra informasjons- og innsynsretten. Dette kan blant annet skyldes formålet med kommunens behandling av det varslede forhold.

Hva skjer med den/de som det varsles om?

I henhold til loverket har den som det varsles om krav på å bli informert om varselet og krav om vern.