Klager på saksbehandling

Uavhengig av varslingsordningen kan du klage på alle enkeltvedtak som kommunen gjør. 

Dette kan for eksempel gjelde vedtak knyttet til:

  • Barnehageplass
  • Nødvendig helsehjelp
  • Økonomisk sosialhjelp
  • Sosiale tjenester
  • Barneverntjenester
  • Skoleplass
  • TT-kjøring

 

Klagen skal rettes skriftlig til det tjenestestedet som gjorde vedtaket. Du må fremme klagen innen tre uker etter at du har mottatt vedtaket fra kommunen. Tjenestestedet kan hjelpe deg med å utforme klagen.