Varsling av kritikkverdige forhold

Strand kommune har opprettet en varslingsordning for å styrke intern kontroll i kommunens virksomheter. Ordningen er opprettet for å gjøre det enkelt og trygt for ansatte og andre å varsle om misligheter.

Hvis du kjenner til at ansatte i Strand kommune ikke følger lover, regler eller kommunens etiske retningslinjer, ber vi om at rett instans varsles.

 

Det er flere måter å varsle på. Du kan bruke elektronisk skjema, skrive brev, ringe eller møte opp personlig (se nedenfor). Som varsler har du rett til å være anonym.

 

Av sikkerhetshensyn ønsker vi at du bruker Varslingsordningen sitt elektroniske skjema, ikke epost.

 

Du kan også ringe personalsjefen på telefon 51743114, eller kommunens sentralbord 51743000. De øvrige medlemene i varslingssekretariatet er hovedverneombud Eivind Fosså og verneleder Terje Ersland.

 

Brev kan sendes:

Strand kommune

Att; Varslingssekretariatet

Postboks 115

4126 Jørpeland

 

Husk: Har du valgt ikke å være anonym kan følge med på hva som er status for varselet ditt ved å oppgi referansenummer i varslingsskjemaet, eller ved å varsle varslingssekretariatet direkte. Dette gjelder også dersom du har tilleggsinformasjon.