Oppvekst og levekår

Kommunalavdeling Oppvekst og levekår omfatter i alt 16 virksomheter, og ledes av konstituert kommunalsjef Guro Harboe Ur.

Innenfor avdelingen finner du følgende tjenester

  • Barneverntjenesten
  • Barnehagetilbud
  • Helsestasjonstjenesten (Familiens hus)
  • Grunnskoletilbud
  • SFO
  • Kulturtjenesten
  • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
  • Sosialtjenesten (NAV)

 

Nærmere informasjon om kommunale tjenester finner du i toppmenyen ved å klikke på haken til høyre for TJENESTER

Guro Margrethe Harboe Ur
Skolekonsulent
E-post
Telefon 51 74 30 89
Mobil 482 94 603