Omsorg og helse

Kommunalavdeling Omsorg og helse omfatter i alt seks tjenesteområder og til sammen 10 virksomheter, og ledes av kommunalsjef Adriaan Schönhage.

Innenfor avdelingen finner du følgende tjenesteområder

  • Institusjoner
  • Kommunehelse
  • Koordinerende enhet (KE)
  • Psykiatri
  • PUH boliger
  • Åpen omsorg

 

Nærmere informasjon om kommunale tjenester finner du i toppmenyen ved å klikke på haken til høyre for TJENESTER 

Adriaan Schönhage
Kommunalsjef helse og omsorg
E-post
Telefon 51 74 30 92
Mobil 915 15 345