Status kommuneplanrevisjon 2012 - 2022

Kommunestyret stadfestet kommuneplan for Strand kommune 2012 - 2022 den 12.09.2012 i sak 41/12.

Det jobbes fortiden med å tegne opp plankartet i tråd med vedtak i Kommunestyret, samt å utarbeide layouten på kommuneplanens tekstdel. Plankartet vil trolig være klart innen utgangen av neste uke (uke 40). Bestemmelsene er korrigert og kan lastes ned fra menyen "fil" til høyre i kartbildet. Når alle elementene i kommuneplanen er ferdigstilt, dvs.  plankart, temakart_hensynssoner og tekstdel (samfunnsdel og bestemmelser), vil kommuneplanen bli kunngjort i Strandbuen og på kommunens hjemmeside, trolig i slutten av oktober. Mer informasjon om kommuneplanen legges ut når plankartet er klart til nedlasting og når planen kunngjøres.