Offentlig ettersyn - Kommuneplan for Strand kommune 2010-2022

Ny frist for uttale til forslag til kommuneplan, Strand kommune

I forbindelse med offentlig ettersyn har flere statlige myndigheter bedt om å få forlenget uttalefrist. På den bakgrunn har en derfor besluttet at uttalefristen blir forlenget til 15.02.10. Forlenget uttalefrist gjelder for alle.

Ihht til plan- og bygningsloven § 11-14 legger Strand kommune ut forslag til kommuneplan ut til offentlig ettersyn.

Kommuneplankartet er tilgjengelig på Strand kommunes kartinnsyn. Oversikt over alle endringer i plankartet finner du her. (PDF, 35 kB)

 

Merknader til planforslaget må sendes inn til Strand kommune innen 15.02.11. Merknadene sendes til Strand kommune, postboks 115, 4126 JØRPELAND, eller til postmottak@strand.kommune.no