Publisert 14.05.2013

Strand kommunestyre vedtok, i medhold av plan- og bygningslovens § 11-15, kommuneplan for Strand kommune i møte 12. september 2012 i sak 41-12. Nå er kommuneplanen oppdatert i tråd med det politiske vedtaket.

Publisert 21.12.2012

Kommunestyret vedtok kommuneplanen for Strand kommune den 12. september 2012 i sak 41-12. Nå er kommuneplanens plankart endelig oppdatert i tråd med det politiske vedtaket.

Publisert 27.09.2012

Kommunestyret stadfestet kommuneplan for Strand kommune 2012 - 2022 den 12.09.2012 i sak 41/12.

Publisert 31.08.2012

Kommuneplanen for Strand kommune 2012 - 2020 er klar for sluttbehandling. Kommunestyret vil behandle planen 12. september, og vil her ta stilling til resultatet fra meklingen mellom Strand kommune og regionale myndigheter.

 

Publisert 02.02.2011

Ny frist for uttale til forslag til kommuneplan, Strand kommune

I forbindelse med offentlig ettersyn har flere statlige myndigheter bedt om å få forlenget uttalefrist. På den bakgrunn har en derfor besluttet at uttalefristen blir forlenget til 15.02.10. Forlenget uttalefrist gjelder for alle.