Retningslinjer for skjenking og salg av alkohol

Nedenfor finner du vedtatte retningslinjer for skjenking og salg av alkoholholdig drikk i Strand kommune for perioden 2016 - 2020 

Behandlet i kommunestyret 15.06.2016

 

Vedtatte retningslinjer for skjenking og salg av alkoholholdig drikk i Strand kommune for perioden 2016 - 2020 (PDF, 520 kB)