Kommunestyrevedtak
Tittel Publisert Type
Strand kommunestyre 15.06.2016 - Går inn for samanslåing av Forsand, Hjelmeland og Strand

For å lese vedlegg til denne saken - se saksdokumenter i sak 42/16 i kommunestyremøte 15.06.2016 på møteplan politiske møter på kommunens hjemmeside: https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_strand/wfinnsyn.ashx?response=mote&moteid=597&Mid1=1106&

29.09.2016 Filtype
Strand kommunestyre 15.06.2016 - Prinsippdokument Forsand - Strand

29.09.2016 Filtype
Strand kommunestyre 27.04.2016 - Status og videre arbeid

18.05.2016 Filtype
Strand kommunestyre 17.06.2015 - Status og rapportering

04.03.2016 Filtype
Strand kommunestyre 10.09.2014 - Mandat for prosess

04.12.2014 Filtype